Tytuł projektu

30. lecie Samorządu Terytorialnego – decyzje blisko obywatela.

Z okazji 30. lecia Samorządu Terytorialnego w Szkole Podstawowej im. Emilii Sczanieckiej w Konarzycach zostanie przeprowadzona lekcja online pod tytułem „Decyzje blisko obywatela” w klasie 7. W czasie lekcji uczniowie zrozumieją ideę samorządności oraz dowiedzą się, z jakich aktów prawnych ona wynika: Europejskiej Karty Samorządu Lokalnego oraz Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej. Ponadto poznają kluczowe pojęcie dotyczące samorządu terytorialnego, zasadę pomocniczości, strukturę samorządów terytorialnych i ich zadania.

Uczniowie będą pracować według scenariusza zawartego w pakiecie edukacyjnym „Narodowa Lekcja o Samorządzie Terytorialnym” przygotowanego przez Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego.

Miejsce: Szkoła Podstawowa im. Emilii Sczanieckiej w Konarzycach

Data: 27 maja 2020

Adres: ul. Szkolna 6, Konarzyce

Osoba kontaktowa: Alina Piątkowska

E-mail: konarzyce_szkola@poczta.onet.pl

Strona internetowa: zobacz

Partnerzy: Rodzice