Tytuł projektu

Webinaria LABiB -„Obywatelsko i po sąsiedzku”

LABiB to społeczność osób, które dostrzegają potencjał bibliotek i chcą go rozwijać będąc aktywnymi przewodnikami tego procesu. Działają, mają pomysły, realizują projekty. Chcą zaszczepić entuzjazm w innych. LABiB jest dla osób, które wierzą, że dzielenie się wiedzą, umiejętnościami i doświadczeniem jest wartością. Dla osób, które chcą wprowadzać zmiany w swoim otoczeniu. LABiB tworzą bibliotekarze i inne aktywne osoby, którym bliska jest idea nowoczesnej biblioteki wychodzącej naprzeciw różnorakim potrzebom lokalnych społeczności.

LABiB.pl to również portal społecznościowy stworzony dla ludzi pracujących w społecznościach lokalnych, nastawiony na wymianę praktycznej wiedzy i pomnażanie pomysłów. Portal daje możliwość zainspirowania się działaniami innych oraz dzielenia się swoimi doświadczeniami. Stanowi przestrzeń spotkań, poszukiwania rozwiązań i wspólnych eksperymentów.

W ramach swoich działań, LABiB przygotował cykl 3 webinarów „Obywatelsko i po sąsiedzku”:

  1. webinarium Jak biblioteka może wspierać aktywność obywatelską mieszkańców? (w tym wspieranie aktywności obywatelskiej młodzieży poprzez młodzieżowe rady gmin) z Olgą Napiontek z Fundacji Civis Polonus
  2. webinarium Budżet obywatelski – jak wspierać mieszkańców? z Magdaleną Pachel i Martyną Studzińską z Fundacji Pole Dialogu
  3. webinarium Wiedza to potęga. Jak wspierać mieszkańców w zdobywaniu informacji publicznych? z Szymonem Osowskim z Sieci Obywatelskiej Watchdog Polska

LABiB to projekt, który został zapoczątkowany w 2012 r. przez Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego w ramach Programu Rozwoju Bibliotek. Programu Rozwoju Bibliotek wspiera tysiące bibliotek publicznych w całej Polsce w pełnieniu roli lokalnych centrów aktywności społecznej. Jest to przedsięwzięcie Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności prowadzone przez Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego. W latach 2009-2015 było realizowane w ramach partnerstwa z Fundacją Billa i Melindy Gatesów.

Miejsce: cały kraj

Nazwa organizacji: LABiB

Strona internetowa: zobacz