Samorząd lokalny, samorząd warszawski – jaką rolę pełni w demokracji?

Zapraszamy uczniów z warszawskich szkół ponadpodstawowych na wykład Pauliny Nowickiej, Pełnomocnika Prezydenta m.st. Warszawy ds. strategii rozwoju miasta, „Samorząd lokalny, samorząd warszawski – jaką pełni rolę w demokracji?”. Wokół wykładu zorganizowane zostaną warsztaty na ten sam temat. Spotkanie odbędzie się 17 czerwca maja, w godz. 9.00-12.00, online w aplikacji Zoom.

Na zajęcia można się zgłaszać indywidualnie lub grupami. Liczba miejsc jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń na adres odemokracji@civispolonus.org.pl.

Zajęcia odbywają się w ramach projektu „O demokracji w Warszawie”. Realizując go, chcemy zwiększyć wiedzę młodych ludzi w zakresie podstawowych idei, wartości i instytucji demokratycznych oraz pomóc im lepiej je zrozumieć. W rocznicę roku 1989 chcemy dać młodym ludziom szansę na refleksję na temat tego, czym jest demokracja, oraz zwrócić ich uwagę, że 30 lat temu demokrację w Polsce trzeba było wywalczyć i że dziś jej przyszłość nie jest oczywista.

Projekt jest współfinansowany przez Urząd m.st. Warszawy

Rodzaje jednostek samorządu terytorialnego w Polsce

Z okazji 30-lecia samorządność w Polsce, w XXVII Liceum Ogólnokształcącym w Lublinie zostanie przeprowadzona specjalna lekcja dla klas pierwszych. W ramach zajęć uczniowie poszerzą swoją wiedzę w zakresie rodzajów jednostek samorządu terytorialnego i ich zadań.

Kto rządzi polską edukacją? – lekcja dla uczniów klasy VIII

W związku z obchodami jubileuszu 30-lecia pierwszych wolnych wyborów do samorządów, w Szkole Podstawowej im. Ks. Abp. A. Baraniaka w Mchach odbyła się lekcja dla uczniów kasy VIII dotycząca samorządności i edukacji. Uczniowie dowiedzieli się czym są usługi publiczne, jaki jest podział zadań oświatowych między samorządy i władzę centralną oraz jak wygląda finansowanie zadań oświatowych.

Obierz kurs na Polskę – lekcja o samorządności

W ramach obchodów jubileuszu 30-lecia samorządności w Polsce, Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Skoki przeprowadzi lekcję o samorządzie terytorialnym na platformie edukacyjnej genialy.pl.
Wykorzystane zostaną multimedia i materiały proponowane w pakiecie edukacyjnym „Narodowa Lekcja o Samorządzie Terytorialnym” przygotowanym przez Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego. Działanie skierowanie jest głównie do młodzieży w wieku od ok. 12 lat.

Samorząd od_nowa

27 maja 2020 o godz. 18.00 zapraszamy na debatę online forumIdei Fundacji Batorego „Samorząd od_nowa” organizowaną z okazji 30-lecia polskiej samorządności.

27 maja 1990 r. odbyły się wybory do rad gmin, pierwsze w pełni wolne wybory zamykające jednoznacznie ustrój PRL oparty na zasadzie „jednolitej władzy państwowej”. Zastąpiły ją zasady decentralizacji, pomocniczości i terytorialnej samorządności, co potwierdza jednoznacznie Konstytucja Rzeczypospolitej przyjęta w ogólnonarodowym referendum w 1997 r.

Konstytucja przypomina także, że wspólnotę samorządową tworzy ogół mieszkańców danej jednostki terytorialnej.

Trzydzieści lat temu nie wszyscy byli przekonani do idei samorządności obawiając się skutków lokalnej autonomii, korupcji, braku zasobów i kompetencji do efektywnego rozwiązywania problemów mieszkańców. Badania zaufania do instytucji władzy publicznej oraz oceny jakości ich pracy pokazują jednak, że władze lokalne zdobyły uznanie, a ich notowania systematycznie się poprawiały – w ogłoszonych w kwietniu br. badaniach CBOS 74 proc. respondentów deklaruje, że ufa władzom lokalnym. Niespełna dwie dekady wcześniej odsetek ten nie przekraczał 50 proc.

Wysoki poziom uznania dla samorządu nie oznacza jednak, że jego krytyka jest bezzasadna. Nadmierna koncentracja władzy w rękach wójtów, burmistrzów i prezydentów, klientelizm, brak partycypacji mieszkańców we współdecydowaniu o rozwoju gmin, brak transparentności to tylko kilka przykładów zarzutów formułowanych wobec władz lokalnych.

Jubileusz to dobry czas, by nie tylko chwalić, ale także podjąć krytykę i inne trudne tematy. Należą do nich wyzwania przyszłości. Mówiło się o nich głośno od wielu miesięcy, w debatach powracało często hasło „dobrze już było” pochodzące z książki prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza „Gdańsk jako wspólnota”. Kryzys wywołany pandemią Covid-19 tylko wzmocnił wymowę tych słów.

Porozmawiajmy więc o lekcjach, jakie powinniśmy odebrać z 30 lat Polski Samorządnej i o zadaniach do odrobienia na najbliższe dekady. Jak rozwijać lokalną samorządność i demokrację, gdy nie tylko trzeba mierzyć się ze skutkami kryzysu społeczno-gospodarczego wywołanego przez pandemię, ale także przeciwstawiać się „folwarcznej autokracji”, jak prof. Ewa Łętowska nazywa system sprawowania władzy forsowany od 2015 r. przez rządzącą większość parlamentarną.

W dyskusji udział wezmą:

– Marcin Bazylak (Prezydent Dąbrowy Górniczej)
– Marta Bejnar-Bejnarowicz (Radna Rady Miasta Gorzowa, Prezes Kongresu Ruchów Miejskich oraz Stowarzyszenia Ludzie dla Miasta)
– Mariusz Sagan (Dyrektor Wydziału Strategii i Przedsiębiorczości
Urząd Miasta Lublin)
– Jolanta Wiercińska (Sołtyska w Chwaszczynie, radna w Żukowie, laureatka nagrody Super Samorząd)

Moderacja: Edwin Bendyk (członek Zarządu Fundacji Batorego, publicysta tygodnika „Polityka”)

Debata “Samorząd od_nowa” to kolejna z cyklu debat „Polska samorządów”, które w jubileuszowym roku 30-lecia samorządu organizuje Fundacja im. Stefana Batorego.

Streaming na profilu Fundacji Batorego na Facebooku.

Samorządy lokale podstawą społeczeństwa obywatelskiego

Z okazji jubileuszu 30-lecia samorządności w Polsce, Szkoła Podstawowa im. Powstańców Wlkp. w Chwałkowie Kościelnym planuje przeprowadzić lekcję online wraz z zadaniami do samodzielnego wykonania przez uczniów dotyczącą znaczenia samorządu lokalnego. Uczniowie poznają poszczególne stopnie samorządów lokalnych, ich zadania oraz wpływ zwykłego obywatela na ich prace. Zrozumieją znaczenie władz lokalnych oraz autonomię ich działań dla rozwoju społeczeństwa obywatelskiego.

Podczas dyskusji uczniowie postarają się odpowiedzieć na pytania: Co to znaczy społeczeństwo obywatelskie? Co to znaczy być świadomym obywatelem? Czy demokracja to tylko wybory powszechne? Czy na wyborach rola obywatela się kończy? Czy samorząd terytorialny powinien posiadać większą władzę?

Samorządność w szkole w środowisku lokalnym – scenariusz zajęć

Samorządy lokalne to my – obywatelki i obywatele naszych gmin, miast, powiatów i województw. Świętujmy rocznicę pierwszych wolnych wyborów do samorządów przez cały rok!

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego zachęca nauczycieli, bibliotekarzy, edukatorów, animatorów i działaczy społecznych do skorzystania z bezpłatnego pakietu edukacyjnego „Narodowa Lekcja o Samorządzie Terytorialnym”. Celem przygotowania pakietu było nie tylko propagowanie idei samorządności terytorialnej, ale przede wszystkim wyposażenie młodzieży w rzetelną wiedzę dotyczącą samorządności i tym samym kształcenie świadomych, aktywnych obywateli.

Pakiet edukacyjny zawiera sześć scenariuszy, które dotyczą praktycznego wymiaru samorządności terytorialnej, czyli finansów samorządów i podziału kompetencji między samorząd a władze centralne. Ponad to poruszają temat roli samorządu w systemie edukacji, ochrony środowiska, planowaniu przestrzeni. Oddzielny scenariusz poświęciliśmy partycypacji społecznej, czyli metodom współdecydowania przez obywatelki i obywateli o kluczowych sprawach ich „małych ojczyzn”. Bogaty wybór ciekawych źródeł (wykresy, formularze, teksty, krótkie fragmenty aktów prawnych, gry, filmy) pozwoli uatrakcyjnić zajęcia i stanowi świetny punkt wyjścia do debat i dyskusji na ważne tematy dla społeczności lokalnych.

UWAGA! Teraz do pakietu dołączamy również scenariusz bonusowy – „Samorządność w szkole i w środowisku lokalnym” autorstwa Andrzeja Perego. Celem tego scenariusza jest rozwój społeczności uczniów, oparty w dużej mierze na budowaniu kapitału społecznego rozumianego jako relacje, które rodzą się na gruncie wzajemnego zaufania. Uczniowie będą mogli przyjrzeć się obowiązującym zasadom współpracy oraz przeanalizować określone prawa w celu wypracowania nowej jakości współpracy opartej na zaufaniu, akceptacji różnorodności i gotowości do rozwoju.

Scenariusz zajęć „Samorządność w szkole i w środowisku lokalnym” – jest dostępny tutaj.

DEBATA live – „30 lat samorządności terytorialnej – doświadczenie i przyszłość”

Dzisiaj – w rocznicę pierwszych wolnych wyborów samorządowych, Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego zaprasza na debatę: „30 lat samorządności terytorialnej – doświadczenie i przyszłość”.

W rozmowie o osiągnięciach polskiej samorządności terytorialnej, niewykorzystanych szansach i wyzwaniach na przyszłość rozmawiać będą:
Adam Bodnar – Rzecznik Praw Obywatelskich,
Jerzy Buzek – były Premier RP, poseł Parlamentu Europejskiego,
Elżbieta Polak – Marszałek Województwa Lubuskiego,
Jerzy Stępień – były prezes Trybunału Konstytucyjnego, przewodniczący Rady Fundatorów FRDL,
Paweł Swianiewicz – Wydział Geografii i Studiów Regionalnych UW,
Krzysztof Żuk – Prezydent Lublina.
Prowadzenie debaty: Cezary Trutkowski, prezes zarządu FRDL.

Spotkanie odbędzie się online o godzinie 11.00 i będzie transmitowane na profilu FRDL na Facebooku.

Debata organizowana jest przez Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego w ramach Koalicji ROK SAMORZĄDNOŚCI 2020, powołanej wraz z Inicjatywą 30. ROK WOLNOŚCI w związku z obchodami 30-lecia samorządności w Polsce.

Samorządowa Poczta Urodzinowa

Przez cały ten tydzień świętujemy 30. urodziny samorządu terytorialnego jako wspólnoty mieszkańców!

27 maja 1990 po raz pierwszy wybraliśmy swoich przedstawicieli do rad gmin, a ustawa samorządowa otworzyła nam drogę do wspólnego decydowania o lokalnych sprawach, m.in.: budżecie, przestrzeni, kulturze.

Z tej okazji – złóż życzenia! Napisz życzenia z podziękowaniem dla tych, którzy mieli/mają znaczenie w samorządzie według Ciebie. Może to być:

? osoba, którą znasz i która pracuje w samorządzie w Twojej miejscowości,
? osoba, która miała znaczenie dla rozwoju społeczności lokalnej w Twojej gminie,
? osoba ważna dla rozwoju samorządności w Polsce – w tej chwili lub w przeszłości.

Wspólnie podziękujmy im wszystkim za rozwijanie lokalnej demokracji w Polsce i trzymajmy kciuki za kolejne lata.

Wpisz życzenia tutaj i przekaż dalej. Samorząd to my!

Czy gmina to mieszkańcy?

Fundacja Batorego i Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich zapraszają na cykl rozmów on-line pod patronatem tygodnika „Polityka”: „Próba. Polska w czasie epidemii”.

28 maja o 19:00 naszym gościem będzie Szymon Osowski, prawnik, prezes Sieci Obywatelskiej Watchdog Polska, z którym w 30. rocznicę samorządu terytorialnego porozmawiamy o sile i problemach lokalnych wspólnot oraz:

Rozmowy prowadzi Edwin Bendyk, członek Zarządu Fundacji Batorego, publicysta „Polityki”.
Zapraszamy na profil Fundacji Batorego na Facebooku: https://www.facebook.com/FundacjaBatorego/

Nagrania z poprzednich rozmów w cyklu są dostępne na kanale Fundacji Batorego na YouTube: https://www.youtube.com/user/FundacjaBatorego/

***

Cykl “Próba. Polska w czasie epidemii” jest odpowiedzą na potrzeby sytuacji, w jakiej znaleźliśmy się. Pandemia zaskoczyła cały świat, mimo że nie brakowało ostrzeżeń przed nadchodzącym zagrożeniem. Kryzys przez nią wywołany stał się także wielkim testem naszej demokracji i jakości władz państwowych, samorządu terytorialnego, społeczeństwa i solidarności obywatelskiej. Z ekspertkami i ekspertami porozmawiamy o tym, jak bliskie im sfery życia zareagowały na kryzys, jakie widzą zagrożenia i gdzie upatrują nadziei.