Koalicja

Koalicja ROK SAMORZĄDNOŚCI 2020 została powołana przez Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego oraz społeczną Inicjatywę 30. ROK WOLNOŚCI w związku z obchodami 30-lecia samorządności w Polsce. Do koalicji należą organizacje pozarządowe, inicjatywy społeczne oraz grupy nieformalne zainteresowane rozwijaniem społeczeństwa obywatelskiego. Z założenia Koalicja ma charakter otwarty i można do niej dołączyć w każdym momencie.

Trzydzieści lat sprawnego funkcjonowania samorządu terytorialnego to niewątpliwie jeden z największych sukcesów III Rzeczpospolitej. Rok 2020 to nie tylko czas świętowania jubileuszu uchwalenia ustawy o samorządzie terytorialnym i pierwszych wolnych wyborów samorządowych. To również moment, kiedy szczególnie mocno należałoby podkreślić znaczenie i rolę samorządności w Polsce. Samorząd to my – obywatele, a samorządność to filar demokracji.

Chcemy rozmawiać o wartościach leżących u podłoża demokracji, takich jak: samorządność, wolność, solidarność, praworządność, sprawiedliwość, otwartość i tolerancja.

Celem działań Koalicji ROK SAMORZĄDNOŚCI 2020 jest nie tylko uczczenie obchodów 30-lecia samorządności poprzez organizację różnych rocznicowych wydarzeń oraz integrowanie wokół nich organizacji i społeczności lokalnych, ale przede wszystkim poszerzenie wiedzy społeczeństwa w zakresie funkcjonowania samorządu terytorialnego i konstytucyjnej zasady pomocniczości. Głównym celem Koalicji jest obywatelska „edukacja dla demokracji” w duchu wolności, samorządności i solidarności.

Kontynuujemy tradycję społecznych Inicjatyw Razem’89, Nasza Niepodległa oraz 30. Rok Wolności.

Logo Roku Wolności
Wolność! Samorządność! Solidarność! Świętujmy razem Rok Samorządności 2020!