Tytuł projektu

Lekcja o samorządzie terytorialnym

Z okazji jubileuszu 30-lecia pierwszych wolnych wyborów do samorządu, Szkoła Podstawowa im. Błogosławionej Marii Teresy z Kalkuty w Świebodzinie organizuje dla swoich uczniów lekcję dotyczącą samorządności. Zajęcia zostaną poprowadzone na podstawie scenariusza lekcyjnego: „Cuchnący problem – ścieki, odpady, smog. Jak samorząd może dbać o ochronę środowiska?”. Scenariusz jest częścią pakietu edukacyjnego „Narodowa Lekcja o Samorządzie Terytorialnym” przygotowanego przez Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego.

Miejsce: Szkołę Podstawową im. Błogosławionej Marii Teresy z Kalkuty w Świebodzinie.

Data: 27 maja 2020

Adres: 33- 114 Świebodzin

Osoba kontaktowa: Dorota Kawa

Strona internetowa: zobacz