Baza wiedzy

Film “ZDARZYŁO SIĘ TYLKO W POLSCE”

Film “Zdarzyło się tylko w Polsce” jest to film o powstaniu samorządności w Polsce, o tym jak idea zrodzona w umysłach kilku ludzi doczekała się swej realizacji. Opowieść o przemianach początku lat 90-tych snują „ojcowie założyciele”, którzy konieczność zmian w systemie sprawowania władzy zrozumieli już za czasów PRL-u i potrafili ją sformułować podczas „karnawału Solidarności”, nadać jej kształt w czasie „Okrągłego Stołu” a potem, za rządów Tadeusza Mazowieckiego i Jerzego Buzka, ująć w paragrafy reformy samorządowej i wdrożyć w życie. Wiodącymi narratorami są profesorowie Michał Kulesza, Jerzy Regulski i sędzia Jerzy Stępień, a ich opowieść ilustrowana jest zdjęciami wydarzeń i uzupełniana głosami niektórych ich uczestników i ludzi dzisiejszego samorządu.