Tytuł projektu

„Młodzi bliżej Samorzadu Terytotialnego – 30-ta rocznica pierwszych wolnych wyborów do samorządów” – spotkanie online

27 maja 2020 odbędzie się spotkanie online uczniów klas VII – VIII z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Nadrybiu z przedstawicielami samorządu terytorialnego: radnymi, pracownikami gminy w Puchaczowie oraz wójtem gminy. W ramach spotkania zaproszeni goście (wójt gminy, radni) przedstawią uczniom na czym polegają zadania samorządu terytorialnego i jakie działania są obecnie realizowane przez gminę Puchaczów i Ludwin. Uczniowie będą mogli zadawać gościom pytania oraz zwrócą się z petycją „Oczami młodych, warto zmienić”.
W czasie spotkania zostanie pokazany również krótki film o urzędzie gminy w Puchaczowie oraz rozegrany quiz online.

Więcej informacji na stronie szkoły – tutaj

Miejsce: Biblioteka Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Nadrybiu

Data: 27 maja 2020

Adres: Zespół Szkolno - Przedszkolny Nadrybie Dwór 88 21-013 Puchaczów

Osoba kontaktowa: Anna Chryć

E-mail: annachryc2020@wp.pl

Strona internetowa: zobacz

Partnerzy: Wójt Gminy Puchaczów, Radni z gminy Puchaczów i Ludwin, Pracownik GOK w Puchaczowie