Tytuł projektu

Obierz kurs na Polskę – lekcja o samorządności

W ramach obchodów jubileuszu 30-lecia samorządności w Polsce, Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Skoki przeprowadzi lekcję o samorządzie terytorialnym na platformie edukacyjnej genialy.pl.
Wykorzystane zostaną multimedia i materiały proponowane w pakiecie edukacyjnym „Narodowa Lekcja o Samorządzie Terytorialnym” przygotowanym przez Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego. Działanie skierowanie jest głównie do młodzieży w wieku od ok. 12 lat.

Miejsce: Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy

Data: 29 maja 2020

Adres: ul. Rogozińska 1b Skoki 62-085

Osoba kontaktowa: Elżbieta Skrzypczak

E-mail: dyrektor@bibliotekaskoki.pl

Strona internetowa: zobacz