Partnerzy

Centrum Edukacji Obywatelskiej Centrum Myśli Jana Pawła II Centrum Profesora im. Bronisława Geremka Centrum Stosunków Międzynarodowych Collegium Civitas Dokładam się Federacja Inicjatyw Oświatowych Forum Aktywizacji Obszarów Wiejskich Fundacja Edukacja dla Demokracji Fundacja Idealna Gmina Fundacja Kocham Polskę Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego Fundacja Szkoła Liderów Fundacja Szkoła z Klasą Fundacji Edukacji Parlamentarnej Inicjatywa 30.Rok Wolności Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów Książnica Pruszkowska Międzynarodowy Instytut Społeczeństwa Obywatelskiego Nidzicka Fundacja Rozwoju NIDA Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży Polska Fundacja im. Roberta Schumana ROTA Stowarzyszenie Otwarta Rzeczpospolita THINKTANK Towarzystwo Samorządowe