Tytuł projektu

Samorząd lokalny, samorząd warszawski – jaką rolę pełni w demokracji?

Zapraszamy uczniów z warszawskich szkół ponadpodstawowych na wykład Pauliny Nowickiej, Pełnomocnika Prezydenta m.st. Warszawy ds. strategii rozwoju miasta, „Samorząd lokalny, samorząd warszawski – jaką pełni rolę w demokracji?”. Wokół wykładu zorganizowane zostaną warsztaty na ten sam temat. Spotkanie odbędzie się 17 czerwca maja, w godz. 9.00-12.00, online w aplikacji Zoom.

Na zajęcia można się zgłaszać indywidualnie lub grupami. Liczba miejsc jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń na adres odemokracji@civispolonus.org.pl.

Zajęcia odbywają się w ramach projektu „O demokracji w Warszawie”. Realizując go, chcemy zwiększyć wiedzę młodych ludzi w zakresie podstawowych idei, wartości i instytucji demokratycznych oraz pomóc im lepiej je zrozumieć. W rocznicę roku 1989 chcemy dać młodym ludziom szansę na refleksję na temat tego, czym jest demokracja, oraz zwrócić ich uwagę, że 30 lat temu demokrację w Polsce trzeba było wywalczyć i że dziś jej przyszłość nie jest oczywista.

Projekt jest współfinansowany przez Urząd m.st. Warszawy

Miejsce: Warszawa

Data: 17 czerwca 2020

Nazwa organizacji: Fundacja Civis Polonus

Osoba kontaktowa: Joanna Różycka-Thiriet

E-mail: odemokracji@civispolonus.org.pl

Strona internetowa: zobacz

Rodzaj działalności: Organizacja pozarządowa

Partnerzy: Projekt jest współfinansowany przez Urząd m.st. Warszawy