Tytuł projektu

Warsztaty „Wolność – Samorządność – Solidarność”

Przypadające na ten rok rocznice wydarzeń sprzed 30 lat (powstanie samorządów), a nawet 40 lat (powstanie Solidarności), są dla nas pretekstem żeby porozmawiać z młodymi ludźmi o wartościach, które były i są ważne dla społeczeństwa: wolność, samorządność, solidarność.

Dlatego rozpoczęliśmy cykl warsztatów „Wolność – Samorządność – Solidarność”, w trakcie których chcemy się wzajemnie uczyć jak dziś można rozumieć te wartości i jak na ich kanwie budować przyszłość kolejnych pokoleń.

Adresatami warsztatów są uczniowie szkół ponadpodstawowych i ich nauczyciele oraz studenci. Naszym celem jest rozbudzenie zaangażowania młodych uczestników warsztatów o aktywność obywatelską na rzecz środowiska lokalnego, samorządności w swoim najbliższym otoczeniu, a także korzystania z prawa wyborczego. Warsztaty mają też za zadanie przygotowanie nauczycieli i przyszłych nauczycieli (aktualnych studentów) do bycia mentorami wobec uczniów i pracy z nimi metodami interaktywnymi, w duchu wartości społeczeństwa demokratycznego.

Ze względu na sytuację w kraju, do końca czerwca, warsztaty prowadzić będziemy za pośrednictwem internetu. W związku z tym zostały one podzielone na trzy części: pierwsze spotkanie (2 godziny); „praca domowa” w podgrupach (w ciągu 3 dni); drugie spotkanie (2 godziny).

Szukamy 12-16 osobowych grup młodzieży wraz z nauczycielem/ami, chętnych do udziału w naszych warsztatach w maju i w czerwcu.

Prosimy o kontakt na: rokwolnosci@gmail.com, na Facebooku lub telefonicznie (tel. 607 301 539).

Miejsce: Polska

Data: 30 czerwca 2020

Nazwa organizacji: Inicjatywa 30. Rok Wolności

Adres: Marzyciele i Rzemieślnicy, ul. Bracka 25, III piętro, 00-028 Warszawa

Osoba kontaktowa: Tomek Kiersnowski, Jacek Michałowski, Rafał Bojanowski

Telefon: 607 301 539

E-mail: rokwowlnosci@gmail.com

Strona internetowa: zobacz

Rodzaj działalności: Organizacja pozarządowa

Partnerzy: Stowarzyszenie ROTA... Oddział w Warszawie