Tytuł projektu

Wójt Gminy Zielonki Bogusław Król opowie o finansach samorządowych

Z okazji trzydziestej rocznicy pierwszych wolnych wyborów do samorządu, 27 maja 2020 roku Wójt Gminy Zielonki Bogusław Król (z zawodu nauczyciel fizyki) przeprowadzi lekcję dla uczniów Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Zielonkach, poświęconą zagadnieniu finansów samorządowych. Uczniowie będą uczestniczyli w zajęciach za pośrednictwem internetowej platformy edukacyjnej w ramach lekcji wiedzy o społeczeństwie.

Co więcej, w tym samym dniu, na Facebooku Biblioteki Publicznej w Zielonkach, filii bibliotecznych w Bibicach, Przybysławicach oraz Węgrzcach, a także Urzędu Gminy w Zielonkach, zostanie opublikowana rozmowa z Wójtem Gminy Zielonki Bogusławem Królem dotycząca finansów samorządowych.

Zapraszamy do jej wysłuchania – kliknij tutaj!

Miejsce: Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Zielonkach, Facebookowe profile Urzędu Gminy w Zielonkach, Biblioteki Publicznej w Zielonkach oraz filii bibliotecznych w Bibicach, Węgrzcach i Przybysławicach

Nazwa organizacji: Biblioteka Publiczna w Zielonkach

Adres: ul. Galicyjska 17A

Osoba kontaktowa: Szymon Grygiel

E-mail: bp.zielonki@interia.pl

Strona internetowa: zobacz

Partnerzy: Urząd Gminy w Zielonkach