Tytuł projektu

„WOLNOŚĆ – SAMORZĄDNOŚĆ – SOLIDARNOŚĆ”

Warsztaty edukacyjne dla młodzieży i nauczycieli

Młode pokolenie nie może pamiętać starań Polaków o wolność, samorządność i solidarność. Miało to przecież miejsce 30 i więcej lat temu!  Ich wiedza na ten temat jest dość fragmentaryczna i powierzchowna; rzadko powiązana z poczuciem tożsamości i wartościami, jakimi kierują się w życiu. Młodym, z natury rzeczy, brakuje ugruntowanej gotowości do angażowania się w sprawy społeczne, uczestnictwa w wyborach, działań na rzecz Małej i Dużej Ojczyzny.

Nasza Szkoła nadal jest silnie zakorzeniona w XIX-wiecznym modelu edukacyjnym, z jego sztywną hierarchią, wszechobecną „dyscypliną”, rywalizacją i ocenami. Bardzo często nie przystaje do potrzeb XXI wieku, do edukacji młodych w duchu otwartości, równości, podmiotowości, krytycyzmu, kreatywności i wspólnotowości.

2020 to ROK SAMORZĄDNOŚCI. Ważne jest zatem uświadomienie młodym ludziom roli samorządności w przestrzeni społecznej w Polsce; jej historii oraz kierunku jej rozwoju. Dobrą okazją do tego jest przypadające w bieżącym roku 30-lecie restytucji demokracji lokalnej w Polsce.

Inicjatywa 30. ROK WOLNOŚCI, w tym Stowarzyszenie „ROTA…” Oddział w Warszawie od marca do grudnia 2020 będzie prowadziło warsztaty dla uczniów szkół ponadpodstawowych, przynajmniej w 30 miastach w Polsce. Głównym ich celem będzie zainteresowanie młodych uczestników aktywnością obywatelską na rzecz środowiska lokalnego, samorządności w swoim najbliższym otoczeniu oraz korzystania z prawa wyborczego. W warsztatach będą brali też udział nauczyciele i przyszli nauczyciele (aktualni studenci), co pomoże im zredefiniować swoja rolę w kierunku bycia mentorami wobec uczniów i nauczy pracy metodami interaktywnymi, w duchu wartości społeczeństwa obywatelskiego.

Na początku odwiedzimy Bielsko-Białą, Lublin, Poznań i Warszawę. Potem kolejne miasta, miasteczka i wsie. Chcemy dotrzeć wszędzie tam, gdzie warto rozmawiać o tych kluczowych dla demokracji w Polsce wartościach: wolności, samorządności i solidarności.

Prosimy o informacje od samorządów, szkół, bibliotek czy domów kultury.
Zaproście nas – z chęcią przyjedziemy ?

Miejsce: Bielsko-Biała, Lublin, Poznań, Warszawa

Nazwa organizacji: ROTA... oddział w Warszawie

Adres: Marzyciele i Rzemieślnicy, ul. Bracka 25, III piętro, 00-028 Warszawa

Osoba kontaktowa: Jacek Michałowski, Tomasz Kiersnowski, Rafał Bojanowski

E-mail: rokwolnosci@gmail.com

Rodzaj działalności: NGO