Tytuł projektu

30-LECIE SAMORZĄDNOŚCI W POLSCE – jubileuszowa konferencja w Senacie RP

10 marca 2020 w Senacie RP odbyła się konferencja z okazji jubileuszu 30-lecia uchwalenia Ustawy o samorządzie terytorialnym. Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego reprezentował Przewodniczący Rady Fundatorów – Jerzy Stępień i Prezes Zarządu – Cezary Trutkowski.

Sędzia Stępień, jeden z ‘ojców-założycieli’ odrodzonego polskiego samorządu po upadku PRL, przypominał zgromadzonym genezę senackiego projektu i jak wyglądały prace legislacyjne nad, wówczas nowatorską, ustawą. Podczas przemówień podkreślono również kluczową rolę prof. Jerzego Regulskiego w odbudowie niezależnego samorządu terytorialnego w Polsce. „Sukces reform zależał od osób, które w tych nowych ramach zaczną działać. Ustrój więc trzeba było tworzyć dla takich ludzi, jacy w Polsce istnieli. I to nie dla tych najlepszych, tylko dla przeciętnych. Bo samorząd jest taki, jaki jest naród” – przypomniał słowa profesora Prezes Zarządu FRDL Cezary Trutkowski. „Świętując ważną rocznicę trzeba o tym pamiętać – cieszyć się z sukcesów, ale też dyskutować o rzeczach, które można robić lepiej” – dodał.

W konferencji wzięli udział liczni samorządowcy z całego kraju, w tym przedstawiciele wszystkich sześciu polskich korporacji samorządowych: Związku Miast Polskich, Unii Metropolii Polskich, Związku Gmin Wiejskich RP, Związku Powiatów Polskich, Unii Miasteczek Polskich i Związku Województw RP.

Miejsce: Warszawa

Data: 10 marca 2020