Tytuł projektu

Lekcja biblioteczna o samorządzie terytorialnym

Z okazji jubileuszu 30-lecia pierwszych wolnych wyborów do samorządu, Szkoła Podstawowa im. AK w Rzuchowej organizuje dla swoich uczniów lekcję biblioteczną dotyczącą samorządności. Zajęcia zostaną poprowadzone na podstawie scenariusza lekcyjnego: „Cuchnący problem – ścieki, odpady, smog. Jak samorząd może dbać o ochronę środowiska?”. Scenariusz jest częścią pakietu edukacyjnego „Narodowa Lekcja o Samorządzie Terytorialnym” przygotowanego przez Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego.

Miejsce: Szkoła Podstawowa im. AK w Rzuchowej

Data: 26 maja 2020

Adres: 33-114 Rzuchowa 278

Osoba kontaktowa: Dorota Kawa

Strona internetowa: zobacz